Cenas/UV gēla laka lakojums.

Rokām UV (Gelish)klasiskais lakojums -15.00

Rokām UV(Gelish) klasiskais lakojums  Franči tehnikā-20.00

UV(Gelish) klasiskais lakojums+manikīrs-20.00

UV(Gelish) klasiskais lakojums +Fraņču tehnikā+manikīrs-25.00

UV(Gelish) lakas noņemšana -10.00

UV(Gelish) lakas noņemšana +manikīrs -15.00

Kāju nadziņu UV (Gelish)lakojums +pedikīrs-30.00

Kāju nadziņu UV(Gelish) lakojums Fraņču tehnikā+pedikīrs -35.00

Kāju nadziņu UV (Gelish)lakojums +mini pedikīrs-25.00

Gēllas noņemšana/pedikīrs-25

Pirkumu grozs