Vaksācija.

Paduses zona-6 EUR

Bikini pilnā zona -15 EUR

Bikini maliņas -10 EUR

Kājas visā garumā -14 EUR

Augšstilbu zona -10 EUR

Apakšstilbu zona -8 EUR

Atsevišķas daļas sejas zonā 5-7 EUR

Rokas visā garumā- 10 EUR

0

 .