Cenas/UV gēla laka lakojums.

Rokām UV (Gelish)klasiskais lakojums -12.00

Rokām UV(Gelish) klasiskais lakojums  Franči tehnikā-15.00

UV(Gelish) klasiskais lakojums+manikīrs-17.00

UV(Gelish) klasiskais lakojums +Fraņču tehnikā+manikīrs-20.00

UV(Gelish) lakas noņemšana -10.00

UV(Gelish) lakas noņemšana +manikīrs -15.00

Kāju nadziņu UV (Gelish)lakojums +pedikīrs-25.00

Kāju nadziņu UV(Gelish) lakojums Fraņču tehnikā+pedikīrs -30.00

Kāju nadziņu UV (Gelish)lakojums +mini pedikīrs-20.00-22.00

0

 .